Tiešsaistes vebinārs par dronu atbilstību lidojumiem specifiskajā kategorijā


Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) š.g. 7. maijā rīko tiešsaistes vebināru, kurā paredzēts dalīties pieredzē par jauno dizaina verifikācijas procesu bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumiem specifiskajā kategorijā (SAIL III un IV risku klasēm).

No 2020.gada 31.decembra visā Eiropas savienība ir piemērojams vienots regulējums attiecībā uz kārtību, kādā tiek veikti bezpilota gaisa kuģu lidojumi. Regulējumam ir uz riskiem balstīta pieeja, un neatkarīgi no tā, vai lidojumi tiek veikti atpūtas vai komerciālos nolūkus, uz tiem tiek attiecinātas vienādas prasības.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs darbības kategorijās – atvērtā, specifiskā un sertificētā. Atvērtajā kategorijā ir noteikti konkrēti nosacījumi un ierobežojumi, turpretim specifiskai kategorijai ar paaugstinātiem riskiem ir ļoti plašs tvērums un prasības ir atbilstošas risku mazināšanas pasākumiem un izvirzītajiem darbības drošības mērķiem, kas izriet no risku novērtējuma. Savukārt bezpilota gaisa kuģu lidojumiem sertificētajā kategorijā normatīvais regulējums joprojām ir izstrādes stadijā.

Lai Eiropas savienībā nodrošinātu vienotu pieeju ekspluatācijas atļauju saņemšanai specifiskajā kategorijā, notiek darbs pie standartizācijas procesa, un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir izstrādājusi un publicējusi Regulas (ES) 2019/947 “Attiecīgos līdzekļus atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM). 2021.gada 7.maija vebinārā “The new design verification process for authorising drone operations in the ‘specific’ category medium risk – SAIL III and IV” Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) skaidros atļauju iegūšanas procesu un iesaistīto pušu pienākumu/atbildību sadalījumu, galvenokārt fokusējoties uz jauno dizaina verifikācijas procesu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem specifiskajā kategorijā gadījumos, kad atbilstoši specifisko darbību riska novērtējumam (SORA) lidojumi atbilst SAIL III un IV risku klasēm.

Datums: 07.05.2021
Laiks: 11:00
Vebināra valoda: ANGĻU
Vairāk informācijas:  www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/new-design-verification-process-authorising-drone-operations-specific
Vebināra ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=69EUfd4snzY

Jautājumus vebināra laikā var uzdot un tam reģistrēties interneta vietnē sli.do: https://app.sli.do/event/cqvfk5ut


Scroll to Top