BEZPILOTA GAISA KUĢU LIETOTĀJU REĢISTRS​

Sīkāka informācija: 

UAS EKSPLUATANTS UN TĀLVADĪBAS PILOTS

Attiecībā uz bezpilota gaisa kuģa lidojumiem jūsu pienākumi un atbildība ir atkarīga no tā, vai esat bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatants vai tālvadības pilots.

UAS EKSPLUATANTS

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatants ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi un kuras vārdā tiek veikti lidojumi. UAS ekspluatants uzņemas kopējo atbildību par lidojumu izpildi.

TĀLVADĪBAS PILOTS

Tālvadības pilots ir fiziska persona, kura vada bezpilota gaisa kuģi vai automātiska lidojuma izpildes gadījumā uzrauga tā lidojumu un ir gatava iejaukties vadībā. Tālvadības pilots atbild par drošu lidojuma izpildi, ievērojot UAS ekspluatanta norādījumus un darbības procedūras (ja tādas ir).

Fizisku personu gadījumā parasti bezpilota gaisa kuģa lietotājs vienlaicīgi ir gan UAS ekspluatants, gan tālvadības pilots vienā personā (piemēram, ja lidojumus veicat savā vārdā ar sev vai kādam citam piederošu bezpilota gaisa kuģi). Tomēr ir arī gadījumi, kad tālvadības pilots nav UAS ekspluatants (piemēram, lidojumi tiek veikti juridiskas personas vārdā, lai pildītu kādu uzdevumu, vai arī tālvadības pilots nav sasniedzis 16 gadu vecumu, lai reģistrētos par UAS ekspluatantu, tādēļ kopējo atbildību par viņa veiktajiem lidojumiem uzņemas, piemēram, viņa vecāki).

UAS EKSPLUATANTU REĢISTRĀCIJA

Reģistrācijas prasība attiecas uz UAS ekspluatantu un tā ir obligāta, ja bezpilota gaisa kuģis, ar kuru tiek veikts lidojums, atbilst kādam no šiem kritērijiem:

 • bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa ir vienāda vai lielāka par 250g
 • sadursmes gadījumā bezpilota gaisa kuģis var pārnest uz cilvēku kinētisko enerģiju, kas pārsniedz 80J
 • bezpilota gaisa kuģis aprīkots ar sensoru, kurš spēj nolasīt personas datus, piemēram, foto/video kamera (izņemot, ja UAS atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu – šādā gadījumā rūpnieciski ražotai iekārtai jābūt attiecīgai ražotāja deklarācijai)
 • lidojumi tiek veikti specifiskās kategorijas ietvaros

Reģistrēties iespējams Civilās aviācijas aģentūras e-pakalpojumu portālā: https://e.caa.gov.lv/

Reģistrācijas maksa: 5EUR
Reģistrācijas termiņš: 1 gads

UAS ekspluatanta pienākums un atbildība ir reģistrēties ES dalībvalstī, kurā ir tā deklarētā dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības vieta. Piemēram, ja dzīvojat Zviedrijā, reģistrācija jāveic Zviedrijā noteiktajā kārtībā. Savukārt, ja Jūsu dzīvesvieta ir ārpus ES, bet lidojumus vēlaties veikt kādā no ES dalībvalstīm, Jums jāreģistrējas tajā valstī, kur pirmo reizi veicat lidojumus. Šāda reģistrācija būs derīga visā Eiropas Savienībā.

Tā ir UAS ekspluatanta atbildība ievērot, ka vienlaikus reģistrēties divās ES valstīs nav atļauts.

Reģistrācija jāveic vienreiz, neatkarīgi no tā, cik bezpilota gaisa kuģu ir UAS ekspluatanta rīcībā. Reģistrācijas rezultātā tiek saņemts UAS ekspluatanta numurs (piemēram, LVA123456abcdej), ar ko jāmarķē katrs bezpilota gaisa kuģis, ar kuru tiek veikts lidojumus.

Marķējumam jābūt nolasāmam, neizmantojot papildu iekārtas vai instrumentus. Ja bezpilota gaisa kuģa izmērs vai citi raksturlielumi neļauj marķējumu izvietot redzamu uz tā korpusa, to atļauts veikt bateriju nodalījumā ar nosacījumu, ka marķējuma sasniegšanai un nolasīšanai nav nepieciešami papildu instrumenti.

Ja lidojumi tiek veikti ar citai personai piederošu bezpilota gaisa kuģi, UAS ekspluatantam:

 1. Jāmarķē bezpilota gaisa kuģis ar savu UAS ekspluatanta numuru
 2. Jāaugšupielādē savs reģistrācijas numurs attālinātās identifikācijas sistēmā (ja tāda ir)

Ir jāpievērš uzmanība, ka reģistrācija procesā tiek piešķirti dažādi numuri. Bezpilota gaisa kuģis jāmarķē ar UAS ekspluatanta numuru nevis attālinātās identifikācijas vai tālvadības pilota numuru. 

LVA123456abcdef

UAS ekspluatanta numurs
Ar šo numuru jāmarķē bezpilota gaisa kuģis

LVA123456abcdef-xyz

Attālinātās identifikācijas numurs
Šis numurs jāaugšupielādē attālinātās identifikācijas sistēmā (ja tāda ir)

LVA-RP-ghijkl567890

Tālvadības pilota numurs
Šāds numurs tiek piešķirts tālvadības pilotam

TĀLVADĪBAS PILOTU REĢISTRĀCIJA

Tālvadības pilotu reģistrācija regulējumā nav noteikta kā obligāta prasība, tomēr tā ir nepieciešama, lai:

 • nokārtotu teorētisko zināšanu eksāmenus
 • personas būtu iespējams sasaistīt ar UAS ekspluatantu (lai pārliecinātos, kurus tālvadības pilotus UAS ekspluatants ir norīkojis veikt lidojumus viņa vārdā)

Reģistrēties iespējams Civilās aviācijas aģentūras e-pakalpojumu portālā: https://e.caa.gov.lv/

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

REĢISTRĀCIJAS PRASĪBAS

Ja vien bezpilota gaisa kuģis (drons) neatbilst sertificētajai kategorijai, to nav nepieciešams reģistrēt, tomēr Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam (personai, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi).

Reģistrēties iespējams Civilās aviācijas aģentūras portālā: https://e.caa.lv/

Reģistrācijas maksa: 5EUR
Reģistrācijas termiņš: 1 gads

Reģistrācija jāveic vienreiz, neatkarīgi no tā, cik dronu ir Jūsu rīcībā. Reģistrācijas rezultātā Jūs saņemsiet UAS ekspluatanta numuru (piemēram, LVA123456abcdej), ar ko jāmarķē katrs drons, ar kuru veicat lidojumus.

Ja persona veic lidojumus ar citai personai piederošu dronu, tai:

 1. Jāreģistrējas
 2. Jāmarķē drons ar savu UAS ekspluatanta numuru
 3. Jāaugšupielādē reģistrācijas numurs attālinātās identifikācijas sistēmā (ja tāda ir)

Izņēmumi, kuros UAS ekspluatantam nav jāreģistrējas*:

 1. Lidojumi tiek veikti ar dronu, kura masa <250g un tas nav aprīkots foto/video kameru (ja Jūsu dronam ir foto/video kamera, reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no tā masas)
 2. Lidojumi tiek veikti ar rotaļlietu, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem

*-reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no bezpilota gaisa kuģa, ja lidojumi tiek veikti specifiskās kategorijas ietvaros

Ja bezpilota gaisa kuģis (drons) ir aprīkots ar sensoru, kas spējīgs ierakstīt personu datus (piemēram, foto/video kamera),  Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam (personai, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi).

Izņēmumi, kad UAS ekspluatantam nav jāreģistrējas*:

 1. Lidojumi tiek veikti ar dronu, kura masa <250g un tas nav aprīkots foto/video kameru (ja Jūsu dronam ir foto/video kamera, reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no tā masas)
 2. Lidojumi tiek veikti ar rotaļlietu**, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu** un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem

*-Reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no bezpilota gaisa kuģa, ja lidojumi tiek veikti specifiskās kategorijas ietvaros

**-Bezpilota gaisa kuģis uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Attiecīgai informācijai jābūt skaidri norādītai. Ja šādas norādes nav, vai ražotājs norādījis lielāku vecumu, bezpilota gaisa kuģis nav uzskatāms par rotaļlietu. Veicot tehniskas modifikācijas, ko ražotājs nav paredzējis (piemēram, uzstādot videokameru vai nomainot raidītājus), rotaļlietas statuss tiek zaudēts.

Jā, jums piešķirtais UAS ekspluatanta numurs ir unikāls un derīgs visā Eiropas Savienībā.

Pievērsiet uzmanību, ka tas ir Jūsu pienākums un atbildība reģistrēties ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu dzīvesvieta. Vienlaikus reģistrēties divās valstīs nav atļauts.

Jūsu pienākums un atbildība ir reģistrēties ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības vieta.

Piemēram, Ja dzīvojat Zviedrijā, reģistrācija jāveic Zviedrijā noteiktajai kārtībai. 

Savukārt, ja Jūsu dzīvesvieta ir ārpus ES, bet lidojumus vēlaties veikt kādā no ES dalībvalstīm, Jums jāreģistrējas tajā valstī, kur pirmo reizi veicat lidojumus. Šāda reģistrācija būs derīga visā Eiropas Savienībā.   

Vienlaikus reģistrēties divās ES valstīs nav atļauts.

Prasība reģistrēties Civilās aviācijas aģentūras portālā https://e.caa.lv/ attiecas arī uz tiem bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, kuri atbilstoši MK noteikumu Nr.368 prasībām saņēmuši paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas, kurās norādīti numuri (LVA-UEASE#### un LVA-RP####), kas neatbilst jaunā regulējuma prasībām.

Lai tālvadības pilotam būtu iespējams nokārtot nepieciešamās pārbaudes, kā arī UAS ekspluatantam to iekļaut savā norīkoto tālvadības pilotu sarakstā, ir nepieciešams reģistrēties kā lietotājam Civilās aviācijas aģentūras portālā: https://e.caa.lv/

Reģistrācijas maksa: BEZMAKSAS

Obligāta reģistrācijas prasība attiecas uz UAS ekspluatantu – jebkuru fizisku vai juridisku personu, kuras rīcībā ir bezpilota gaisa kuģis (drons) un kuras vārdā tiek veikts lidojums

Scroll to Top