SPECIFISKĀ KATEGORIJA

Sīkāka informācija: 

Specifiskajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kas ir ārpus atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem.
Piemēram, lidojumi:

Lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus specifiskajā kategorijā, UAS ekspluatantam ir jāiesniedz ekspluatācijas deklarācija (ja lidojumus plānots veikt atbilstoši regulējumā publicētajiem standarta scenārijiem) vai jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras izsniegta ekspluatācijas atļauja (ja risku novērtējuma rezultātā tiek secināts, ka planotās paaugstināta riska darbības ar ieviestajiem risku mazināšanas pasākumiem ir pieņemami drošas). Ekspluatācijas atļaujas tiek izsniegtas ilgtermiņā un apliecina UAS ekspluatanta spēju veikt lidojumus pieņemami droši, tomēr jārēķinās, ka atsevišķās vietās, vai pie konkrētiem nosacījumiem, katru individuālo lidojumu vai lidojumu sēriju var nākties papildus koordinēt vai saskaņot arī ar citām iestādēm.

 

Vairāk informācijas sadaļā “Ekspluatācijas atļaujas”

Scroll to Top