A1/3 TIEŠSAISTES APMĀCĪBU KURSS UN EKSĀMENS

Valoda
Latviešu
Cena
BEZMAKSAS

Priekšnosacījumi
Latvijā piešķirts tālvadības pilota numurs (LVA-RP-############)

APRAKSTS

Bezpilota gaisa kuģa pilotēšana ir aizraujošs un noderīgs process, tomēr jāņem vērā, ka uzsākot lidojumus gaisa telpā, tas kļūst par daļu no aviācijas, tādēļ ir nepieciešams apgūt zināšanas un ievērot noteiktas prasības, lai neapdomātas rīcības rezultātā neapdraudētu savu un apkārtējo drošību. Persona, kura vada bezpilota gaisa kuģi, ir tālvadības pilots. Atbilstoši Eiropas Savienības vienotā regulējuma prasībām, ja bezpilota gaisa kuģa masa ir vismaz 250g, tālvadības pilotam pirms lidojumu uzsākšanas ir:

Šajā kursā iekļauta informācija, kas nepieciešama drošai bezpilota gaisa kuģu pilotēšanai atvērtās kategorijas ietvaros – par regulējuma prasībām, aviācijas drošumu, gaisa telpas ierobežojumiem, bezpilota gaisa kuģa sistēmu un tās darbību, cilvēka veiktspējas ierobežojumiem, darbības procedūrām, privātuma un personas datu aizsardzību, apdrošināšanu, drošību.

Kursa apgūšanai nav laika ierobežojuma un mācību procesu iespējams jebkurā brīdī pārtraukt, kā arī turpināt to no vietas, kur tas tika pārtraukts.

Eksāmens ilgst 40 minūtes un sastāv no 40 jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas sagrupēti pa šādām tēmām:

  • aviācijas drošums
  • gaisa telpas ierobežojumi
  • aviācijas regulējums
  • cilvēka veiktspējas ierobežojumi
  • ekspluatācijas procedūras
  • vispārīgas zināšanas par UAS
  • privātuma un personas datu aizsardzība
  • apdrošināšana
  • drošība

Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pareizi sniegtas atbildes vismaz uz 75% jautājumu.

Pēc sekmīgi nokārtota eksāmena Jūs iegūsiet apliecinājumu par nepieciešamo zināšanu apgūšanu, lai veiktu lidojumus A1 un A3 apakškategorijās. Apliecinājums būs pieejams Civilās aviācijas aģentūras Bezpilota gaisa kuģu informācijas sistēmā un derīgs 5 gadus un atzīts visā Eiropas Savienībā.

Scroll to Top