APDROŠINĀŠANAS PRASĪBAS

Sīkāka informācija: 

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, tālvadības pilota vai tehniskas kļūmes dēļ var ciest trešās personas. Piemēram, kontroli zaudējis vai krītošs bezpilota gaisa kuģis var savainot cilvēkus vai sabojāt citai personai piederošu īpašumu. Nodarītie zaudējumi var būt tieši (piemēram, bezpilota gaisa kuģis uzkrīt kādai personai vai ietriecas automašīnā) un netieši (piemēram, bezpilota gaisa kuģis ietriecas automašīnas vējstiklā, kā rezultātā tiek izraisīta autoavārija ar nopietnām sekām, vai nekontrolēti aizlidojuša bezpilota gaisa kuģa dēļ lidostā tiek traucēta gaisa kuģu pacelšanās/nosēšanās).

Ja nav veikta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, izmaksas, lai atlīdzinātu radītos zaudējumus (īpaši, ja šādos gadījumos ir iesaistīta pilotējamā aviācija), var būt ļoti augstas. Bezpilota gaisa kuģu lietotājiem ir jāizvērtē nepieciešamību apdrošināt riskus, kas saistīti ar veiktajiem lidojumiem, pat, ja to neparedz normatīvā regulējuma prasības.

Vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas prasība Eiropas Savienībā ne vienmēr ir obligāta, ja bezpilota gaisa kuģa masa ir zem 20kg. Regulējums paredz, ka to nosaka katras Eiropas Savienības valsts nacionālās prasības. Ja bezpilota gaisa kuģa lidojumus veicat ārvalstīs, nepieciešams pārliecināties par attiecīgajā valstī noteiktajām prasībām.

lv_glag

APDROŠINĀŠANAS PRASĪBAS LATVIJĀ

Apdrošināšanas prasības Latvijā nosaka Likuma “Par aviāciju” 117.10 pants. “Bezpilota gaisa kuģu sistēmu apdrošināšana”.

Savukārt konkrētākus vispārējos civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām – 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem”, paredzot, ka, lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants vai bezpilota gaisa kuģa īpašnieks apdrošina savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, ievērojot vismaz šādus minimālos atbildības limitus:

ATVĒRTAJĀ KATEGORIJĀ

Apakškategorija A1 A2 A3
C-klases marķējums C0 C1 C2 C0, C1, C2, C3, C4 C3, C4
(20..25kg)
Drona masa (bez C-klases marķējuma) <250g - <20kg 20..25kg
Minimālais atbildības limits - 50000EUR - 750000SDR*

* – Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām. Speciālās aizņemumtiesības (SDR) ir Starptautiskā valūtas fonda norēķinvienība.

SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ

Drona masa <250g 250g...500kg >500kg
Minimālais atbildības limits - 750000SDR 750000SDR*

* – Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām. Speciālās aizņemumtiesības (SDR) ir Starptautiskā valūtas fonda norēķinvienība.

Scroll to Top