ATGADĪJUMU ZIŅOŠANA

IEVADS

Par atgadījumu tiek uzskatīts jebkurš ar lidojumu drošumu saistīts notikums, kas apdraud vai kas, ja to laicīgi nenovērš vai uz to nereaģē, varētu apdraudēt aviāciju vai jebkuru citu personu. Piemēram, gadījumos, kad vienā vietā vai ar viena ražotāja bezpilota gaisa kuģiem rodas līdzīgas problēmas, visticamāk, vaina nav tālvadības pilotā un par šādiem apdraudējumiem būtu noderīgi zināt arī citiem lietotājiem. Atgadījumu ziņošana ir balstīta uz savstarpēju sadarbību un dalīšanos pieredzē starp iesaistītajām pusēm, lai veicinātu kopējo lidojumu drošumu.

Atgadījuma ziņojumi tiks izmantoti, lai:

 • apzinātu tendences, kas negatīvi ietekmē lidojumu drošumu;
 • aktualizētu apmācību materiālus tālvadības pilotiem;
 • informētu par tālvadības pilotu pieredzi un bezpilota gaisa kuģu sistēmu tehniskām kļūmēm, kas var rezultēties nelaimes gadījumos vai nopietnos incidentos;
 • apzinātu jautājumus, par kuriem nepieciešams izstrādāt vadlīnijas un/vai veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, kas ļautu novērst līdzīgu atgadījumu atkārtošanos.

OBLIGĀTĀ ZIŅOŠANA

Tālvadības pilotam un/vai UAS ekspluatantam ir pienākums iesniegt atgadījuma ziņojumu, ja, bezpilota gaisa kuģa lidojuma rezultātā ir iestājies kāds no šiem gadījumiem:

CILVĒKI GUVUŠI NĀVĒJOŠUS VAI SMAGUS IEVAINOJUMUS

Piemēram, ir:

 • vajadzīga hospitalizācija
 • radies jebkura kaula lūzums (izņemot vienkāršus roku un kāju pirkstu vai deguna lūzumus)
 • radušās plēstas brūces, kas izraisa nopietnu asiņošanu, nervu, muskuļu vai cīpslu bojājumus
 • bojāts kāds no iekšējiem orgāniem
 • radušies otrās vai trešās pakāpes apdegumi vai jebkuri apdegumi, kas skāruši vairāk nekā 5% no ķermeņa virsmas
 • notikusi pierādīta pakļaušana infekciozu vielu vai bīstamas radiācijas iedarbībai
IESAISTĪTS PILOTĒJAMĀS AVIĀCIJAS GAISA KUĢIS

Piemēram, bezpilota gaisa kuģis lidojuma laikā:

 • satuvojas bīstami tuvu ar citu gaisa kuģi
 • saduras ar citu gaisa kuģi
Jānoskaidro, kādēļ radušās šādas situācijas un ko darīt, lai tas neatkārtotos

BRĪVPRĀTĪGĀ ZIŅOŠANA

VA “Civilās aviācijas aģentūra” aicina ziņot arī par citiem atgadījumiem, kad radušies traucējumi bezpilota gaisa kuģa sistēmas darbībā, tas avarējis vai iestājusies cita situācija, kas pie citiem apstākļiem varētu radīt apdraudējumu apkārtējiem. Ziņošanas mērķis ir apkopot un analizēt informāciju, kā arī informēt citus lietotājus par iespējamiem apdraudējumiem, tādējādi novēršot potenciālos nelaimes gadījumus un incidentus. Piemēram:

 • bezpilota gaisa kuģis lidojuma laikā nokrīt (piem., saduroties ar šķērsli, tehniska problēma ar bezpilota gaisa kuģi vai tālvadības pulti, tukša baterija, stiprs vējš, tālvadības pilota pārgalvīga rīcība);
 • bezpilota gaisa kuģis aizlido prom ārpus tiešās redzamības, neatkarīgi vai kontroli pār bezpilota gaisa kuģi izdodas vai neizdodas atgūt;
 • veicot lidojumu tālvadības pilota tiešā redzamībā (VLOS), pazūd radio signāls starp tālvadības pulti un bezpilota gaisa kuģis un to neizdodas atgūt;
 • bezpilota gaisa kuģis tiek bojāts tā, ka to vairs nevar izmantot vai arī nepieciešams nopietns remonts;
 • bezpilota gaisa kuģis satuvojas ļoti tuvu ar citu bezpilota gaisa kuģi vai notiek to sadursme;
 • nenostrādā kāda no bezatteices (“fail-safe”) funkcijām vai drošības sistēmām (piemēram, neizdodas pārslēgties uz manuālo vadību; nenostrādā “atgriezties mājās (“return to home”)” funkcija);
 • cita ar lidojumu drošumu saistīta informācija, ko tālvadības pilots vai bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants uzskata par faktisku vai potenciālu apdraudējumu aviācijas drošībai vai cilvēkiem uz zemes.

KĀ ZIŅOT?

Par atgadījumiem jāziņo Civilās aviācijas aģentūras statistikas nodaļai:

 • OBLIGĀTAIS ZIŅOJUMSne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc tam, kad ir uzzināts par attiecīgo atgadījumu, ja vien to nekavē ārkārtas apstākļi
 • BRĪVPRĀTĪGAIS ZIŅOJUMS – pēc iespējas ātrāk, kamēr detaļas par notikumu nav aizmirsušās
Scroll to Top