Dronu lietotājiem iespējams ietekmēt nozares attīstību Latvijā


Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lietotājiem ir iespēja ietekmēt jomas attīstību Latvijā, sniedzot savu viedokli, kādas ir esošās nozares problēmas un redzējumu, kā jāuzlabo normatīvais regulējums un jāattīsta valsts informācijas sistēmas, lai dronu lietošana būtu ērta un droša.

Lai izveidotu dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu drošības uzlabošanai Latvijas Republikas gaisa telpā, VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS), sadarbības ietvaros ar valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), izstrādā BGK pārvaldības un uzraudzības sistēmas konceptu.

Koncepta izstrādes laikā LGS veiks tālvadības pilotu paradumu un vajadzību analīzi drošai dronu ekspluatēšanai, kā arī veiks esošās sistēmas analīzi, noskaidrojot industrijas tendences un vajadzības.

Ikvienam industrijas pārstāvim un dronu lietotājam ir iespēja sniegt savu vērtējumu par esošajām problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem, aizpildot anonīmu aptaujas anketu, kas pieejama ej.uz/LGS_aptauja. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 8. oktobrim.

Balstoties uz analīzes rezultātiem, Latvijā tiks izstrādāts augsta līmeņa redzējums drošai dronu pilotēšanai, kas iekļaus arī informāciju par ērtu, viegli lietojumu IT sistēmas izveidošanu.

CAA direktors Māris Gorodcovs uzsver: “Drošas sistēmas izveide nav iedomājama bez dronu lietotāju aktīvas iesaistes nozares politikas izstrādē. Iespēja sniegt savu viedokli ir lieliska iespēja, kā ietekmēt dronu nozares attīstību Latvijā. Aptaujas rezultāti sniegs skaidru atbildi, kas ir tās lietas, kas jāuzlabo valsts pusē, lai harmonizētu lietotāju un valsts intereses drošai dronu lietošanai”.

Arī LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš uzskata, ka drošuma paaugstināšana Latvijas gaisa telpā ir svarīga visu ieinteresēto aktīva iesaiste: “Mēs izstrādājam sistēmu, kas nākotnē daudzus gadus regulēs bezpilota gaisa kuģu lidojumus. Svarīgi, lai sistēmas veidošanā savu ieguldījumu sniedz arī tie cilvēki, kas ikdienā pilotē dronus, jo tad gala rezultāts precīzāk atbildīs viņu vajadzībām”.

Koncepta mērķis ir izveidot uz pētījumiem un citu valstu pieredzi balstītu vidēja termiņa stratēģisku dokumentu. Gala rezultātā tiks sagatavots IT sistēmas modeļa apraksts, lai attīstītu un izvērstu valsts mērogā digitālu vidi dronu operāciju nodrošināšanas vajadzībām.

Koncepta izstrāde tiek līdzfinansēta ES Kohēzijas fonda darbības prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga””, 2. kārtas ietvaros.

Plašāka informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.gov.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv


Scroll to Top