Atgadījumu ziņošana dronu lietotājiem


Lai uzlabotu tālvadības pilotu un UAS ekspluatantu zināšanas par atgadījumu ziņošanu, kā arī lai atvieglotu atgadījuma ziņojumu iesniegšanu, Civilās aviācijas aģentūra ir izveidojusi šai tēmai atsevišķi veltītu sadaļu

Sadaļā “Atgadījumu ziņošana” ir aprakstītas atbildes uz šādiem dronu lietotāju bieži uzdotajiem jautājumiem:

  • Kas ir atgadījuma ziņojums?
  • Kādēļ atgadījumu ziņošana ir svarīga?
  • Kuros gadījumos atgadījuma ziņošana ir obligāts pienākums?
  • Kādēļ un kuros gadījumos ir būtiski iesniegt atgadījumu ziņojumus brīvprātīgi?
  • Kā iesniegt atgadījuma ziņojumu?

Papildus tam ir izveidota īsa aptaujas anketa par atgadījumu ziņošanu, lai Civilās aviācijas aģentūra iegūtu vairāk informācijas par tālvadības pilotu un UAS ekspluatantu informētību.

Jau iepriekš pasakoties par jūsu veltīto laiku, laipni lūdzam aizpildīt anketu, kas atrodama šeit: https://ej.uz/o37t
Aptuvenais anketas aizpildīšanas laiks: 5min (garantējam sniegto atbilžu anonimitāti).


Scroll to Top