Blīvi apdzīvotas teritorijas

APDZĪVOTAS VIETAS

Kartē ar sarkano krāsu attēlotas teritorijas, kas ekspluatācijas atļaujas iegūšanas procesā risku novērtējuma izpratnē tiek uzskatītas par apdzīvotām vietām (blīvi apdzīvotas teritorijas (BAT), kas no administratīvā iedalījuma neatkarīgi nošķirtas teritorijas – apmešanās vai darba vieta, kurā kaimiņos vai netālu ir vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji vai nodarbinātie).

Karte

Centrālās statistikas pārvaldes dati pieejami Latvijas Atvērto datu portālā: data.gov.lv

Scroll to Top