Dubultojies izsniegto atļauju skaits paaugstināta riska lidojumiem ar droniem


Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) 2019. gada laikā izsniegto atļauju skaits paaugstināta riska lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģiem palielinājies vairāk nekā divas reizes. 2018. gadā CAA izsniedza 58 atļaujas, turpretim 2019. gadā – jau 135.

Izsniegto atļauju skaita palielinājums skaidrojams ar sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanos un tālvadības pilotu vēlmi bezpilota gaisa kuģus jeb dronus vadīt atbilstoši noteikumiem. To apliecina arī uzsākto administratīvo pārkāpuma lietu skaita samazinājums. 2018. gadā tika uzsāktas 32, bet pērn – 25 administratīvo pārkāpumu lietas.

Bezpilota gaisa kuģu pilotēšanas noteikumi lietotājiem ērtāki un saprotamāki kļuva pērnā gada vasarā. 2019. gada 13. augustā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”. Tie cita starpā paredz iespēju saņemt ilgtermiņa atļauju atkāpties no šajos noteikumos noteiktajām pamatprasībām bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā. 2019. gadā kopumā izsniegtas septiņas ilgtermiņa atļaujas ar termiņu 2021. gada 1. jūlijs.

Noteikumi vienlaikus paredz, ka tālvadības pilotiem, kuri vēlas veikt paaugstināta riska lidojumus, jānokārto teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaudes. 2019. gadā CAA teorētisko zināšanu pārbaudes kārtojušas 157 personas, no kurām pārbaudi veiksmīgi nokārtojuši 92 procenti jeb 144 tālvadības piloti. Kopumā teorētisko zināšanu pārbaude kārtota 181 reizi, jo 20 procentos gadījumu tālvadības piloti teorētisko zināšanu pārbaudi nespējuši nokārtot ar pirmo reizi. Visbiežāk teorētisko pārbaudi nenokārto, jo pretendentiem ir zināšanu trūkums par atbilstošu un drošu gaisa telpas lietošanu.

Veiksmīgāk bezpilota gaisa kuģu ilgtermiņa atļaujas pretendentiem veicies ar praktisko prasmju pārbaudi, jo ilgtermiņa atļauju ieguve ar plašākām iespējām atkāpties no Ministru kabineta noteikumos noteiktajām pamatprasībām interesē personām, kuri ar bezpilota gaisa kuģu pilotēšanu nodarbojas arī profesionālā līmenī. Tā 2019. gadā praktisko prasmju pārbaudes kārtojušas 94 personas, no kurām pārbaudi nokārtojuši 94 procenti, tas ir – 88 personas veiksmīgi nokārtojušas praktisko prasmju pārbaudi.

CAA atgādina, ka bezpilota gaisa kuģu drošai lietošanai ir izveidota informatīva mājas lapa uas.caa.lv, kurā tālvadības piloti var iepazīties ar normatīvo regulējumu dronu pilotēšanai, pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, aizpildot testu, kā arī pieteikties teorētisko zināšanu pārbaudei.

CAA norāda, ka tālvadības piloti, ievērojot Ministru kabineta noteikumos nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” noteiktās prasības dronu lidojumiem, var nekārtot teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaudes. Lai veiktu paaugstināta riska lidojumus, atkāpjoties no kādām noteiktajām pamatprasībām, tālvadības pilotam ir jānokārto pārbaudījumi, kā arī jāveic risku novērtējums un jāievieš to mazināšanas pasākumi, jāizstrādā standarta un avārijas darbības procedūras, jānosaka lidojumā iesaistīto personu pienākumus un atbildību. Pierādot savas zināšanas un iesniedzot iepriekšminētos dokumentus CAA, personai tiks izsniegta ilgtermiņa atļauja paaugstināta riska lidojumu veikšanai, kas būs spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Komunikācijas vadītājs


Scroll to Top