Drona pilotēšana ārpus Latvijas


Ja plānojat veikt lidojumus ar dronu ārpus Latvijas, svarīgi zināt, kādas prasības jāievēro citās valstīs, kā arī, kas jāzina, ja plānojat pārvadāt dronu lidmašīnā. Šajā rakstā esam apkopojuši būtiskāko informāciju ar fokusu uz atvērto kategoriju.

Noteikumi Eiropas Savienībā, Islandē, Lihtenšteinā, Šveicē un Norvēģijā

No 2021.gada Eiropas Savienībā (kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Šveicē un Norvēģijā) attiecībā uz dronu izmantošanu tiek piemērots vienots regulējums, kas attiecas gan uz reģistrāciju, gan uz tālvadības pilota kvalifikāciju, gan arī pamatnosacījumiem, kas jāievēro, veicot lidojumus atvērtās kategorijas ietvaros. Savukārt attiecībā uz papildus lokāliem ierobežojumiem gaisa telpā un civiltiesisko apdrošināšanu katra dalībvalsts nosaka nacionālās prasības.

Drona lietotāja reģistrācija

Drona lietotājam (gan fiziskai, gan juridiskai personai) par UAS ekspluatantu ir jāreģistrējas tikai vienreiz, attiecīgi:

  • Fiziskām personām – jāreģistrējas dalībvalstī, kurā ir to dzīvesvieta
  • Juridiskām personām – jāreģistrējas dalībvalstī, kurā ir to galvenā darījumdarbības vieta

Iegūto unikālo UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru (nejaukt ar tālvadības pilota numuru, kas tiek norādīts uz kvalifikācijas dokumentiem) var izmantot visās minētajās dalībvalstīs un viss, kas jums ir jānodrošina – lai reģistrācijas numurs būtu skaidri redzams uz jūsu drona(-iem). Drona lietotājs (UAS ekspluatants) nevar būt vienlaikus reģistrēts vairākās dalībvalstīs.

Tālvadības pilota kvalifikācija

Līdzīgi, arī tālvadības pilota kvalifikācijas apliecinājums (attiecīgi A1/A3 un A2), ko izdevusi kāda dalībvalsts, tiek atzīti visās pārējās dalībvalstīs. Proti, ja esat nokārtojis attiecīgos tiešsaistes vai klātienes eksāmenus un ieguvis tālvadības pilota kompetences apliecinājumu, iegūtais dokuments būs derīgs visās dalībvalstīs.

Papildus ierobežojumi gaisa telpā (UAS ģeogrāfiskās zonas)

Katra valsts savā gaisa telpā var būt noteikusi papildos nosacījumus un ierobežojumus, tādēļ r svarīgi šo informāciju sameklēt laicīgi. Atgādinām, ka šī informācija ir mainīga, un ar aktuālajām izmaiņām ir nepieciešams iepazīties pirms katra lidojuma veikšanas.

Vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas prasības

Vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas prasība EASA dalībvalstīs ne vienmēr ir obligāta, ja drona masa ir zem 20kg. Regulējums paredz, ka to nosaka katras valsts nacionālās prasības. Pirms lidojuma nepieciešams pārliecināties par attiecīgajā valstī noteiktajām prasībām.

Informācija par nosacījumiem katrā no valstīm ir apkopota šeit: https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/naa

Noteikumi citās valstīs

Ja ar dronu dodaties ārpus EASA dalībvalsts, attiecībā uz dronu ekspluatāciju un lidošanu, jums jāievēro tās valsts tiesību akti, uz kuru dodaties. Meklējiet informāciju attiecīgās valsts tīmekļvietnēs vai arī sazinieties ar atbildīgo iestādi, kas konkrētajā valstī atbild par dronu ekspluatēšanas jautājumu uzraudzību.

Kas jāņem vērā, ja plānojat pārvadāt dronu lidmašīnā

Ja plānojat doties ceļojumā ar lidmašīnu, svarīgi zināt prasības, kas attiecas uz litija bateriju pārvadāšanu. Atkarībā no bateriju vatstundu (Wh)* vērtības litija jonu (uzlādējamām) baterijām vai litija metāla satura gramos (g) litija metāla (neuzlādējamām) baterijām, prasības ir dažādas. Svarīgi pievērst uzmanību, ko var pārvadāt reģistrētajā bagāžā, un kas jāņem līdzi rokas bagāžā.

* – Wh = Ah x V (Wh – vatstundu skaits; Ah – ampērstundas; V – voltāža)

Lidosta “Rīga” tīmekļvietnē ir publicēta detalizēta informācija par litija bateriju pārvadāšanu: Litija baterijas – Riga Airport (riga-airport.com).

Aviokompānijas dažreiz var noteikt stingrākas prasības, tāpēc iesakām arī iepazīties ar attiecīgās aviokompānijas noteikumiem aviokompānijas mājaslapā.

Ja nepieciešams pārvadāt instrumentus, kas nepieciešami drona remontam vai detaļu savienošanai, jāņem vērā, ka rokas bagāžā drīkst pārvadāt tikai tādus asus vai neasus priekšmetus, kas varētu būt bīstami, kas nav garāki par 6 cm. Lai nerodas nepatīkamas situācijas, drošāk šādus priekšmetus pārvadāt reģistrētajā bagāžā. Lidostas “Rīga” tīmekļvietnē var iepazīties ar detalizētāku informāciju: Aizliegto priekšmetu saraksts – Starptautiskā lidosta Rīga – Riga Airport (riga-airport.com).


Scroll to Top