Atgadījuma ziņošanas forma

Ziņošanas par atgadījumiem vienīgais mērķis ir novērst nelaimes gadījumus un incidentus, nevis noteikt vainīgo vai saukt pie atbildības

  [step title "Ievads" next "Tālāk" previous "Atpakaļ"]

  Pienākums ziņot

  Tālvadības pilotam un/vai UAS ekspluatantam ir pienākums iesniegt atgadījuma ziņojumu, ja, bezpilota gaisa kuģa lidojuma rezultātā ir iestājies kāds no šiem gadījumiem:

  1. cilvēki guvuši nāvējošus vai smagus ievainojumus

  2. iesaistīts jebkāds pilotējamās aviācijas gaisa kuģis

  3. citi gadījumi, kas uzskaitīti UAS ekspluatantam izsniegtajā ekspluatācijas atļaujā

  VA "Civilās aviācijas aģentūra" aicina ziņot arī par citiem atgadījumiem, kad radušies traucējumi bezpilota gaisa kuģa sistēmas darbībā, tas avarējis vai iestājusies cita situācija, kas pie citiem apstākļiem varētu radīt apdraudējumu apkārtējiem. Ziņošanas mērķis ir apkopot un analizēt informāciju, kā arī informēt citus lietotājus par iespējamiem apdraudējumiem, tādējādi novēršot potenciālos nelaimes gadījumus un incidentus.

  Tālāk


  [step title "Atgadījums" next "Tālāk" previous "Atpakaļ"]

  Atgadījuma laiks un vieta*


  Atgadījuma veids un apraksts*

  Atgadījuma veids:*

  Sīkāka informācija:
  Ja augšupielādējamo izmērs pārsniedz norādītos limitus, lūgums tos pievienot, norādot atsauci uz datu glabāšanas platformu (piemēram, failiem.lv)

  Tālāk


  [step title "Bezpilota gaisa kuģis" next "Tālāk" previous "Atpakaļ"]

  Informācija par bezpilota gaisa kuģi:*


  [post_select* menu-UA_razotajs-modelis posts-number:-1 publish include_blank post-type:drones value-field:title orderby:title order:ASC "%title%"]

  Tālāk


  [step title "Ziņotājs" next "Tālāk" previous "Atpakaļ"]

  Informācija par ziņotāju:

  UZMANĪBU! Ziņotāja dati tiek aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr.376/2014 16.pantu un apstrādāti, ievērojot konfidencialitāti. Datu bāzē tiek glabāta deidentificēta informācija, kas nozīmē, ka pēc tam, kad ziņojums ir apstrādāts, saistītā korespondence tiek izdzēsta, lai aizsargātu ziņotāju un iesaistīto personu identitāti. Ziņojumi datu bāzē nesatur personu vārdus, uzvārdus vai adreses.


  Tālāk


  [step title "Kopsavilkums" next "Tālāk" previous "Atpakaļ"]
  [summary]

  Scroll to Top